Παραλαβή γαλακτος Παστερίωση γαλακτος
 • Παστεριώσεις για τυροκόμιση και εμφιάλωση γάλακτος
 • Κορυφολόγοι  – Διαυγαστήρες (φυγόκεντροι διαχωριστήρες)
 • Ομογενοποιοί γάλακτος
 • Αποσμητές γάλακτος
Παραγωγή φέτας Παραγωγή σκληρών – ημίσκληρων τυριών
Βραστήρες γαλακτος Παραγωγή γιαούρτης
Παραγωγή μυζήθρας CIP
 • C.I.P. πλήρως αυτοματοποιημένα
 • C.I.P. χειροκίνητα
Λοιπός εξοπλισμός Ειδικές Κατασκευές
 • Δεξαμενές διαφόρων τύπων και διαστάσεων
 • Καρότσια μεταφοράς
 • Ατμολέβητες
 • Μηχανές παραγωγής βουτύρου
 • Δίκτυα προϊόντος, τυρογάλακτος, C.I.P.
 • Δίκτυα γενικών υπηρεσιών (ατμού-συμπυκνωμάτων, φυσικού νερού, παγωμένου νερού, αέρα)
 • Γενικές και ειδικές ανοξείδωτες κατασκευές

Δείτε ενδεικτικές φωτογραφίες κατασκευών μας ανά κατηγορία:

 • ΟΛΕΣ
 • ΤΥΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
 • ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ
 • ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • ΣΙΛΟ-ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
 • ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ-ΠΡΕΣΣΕΣ
 • ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΕΣ
 • ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
 • ΕΡΓΟ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ
 • ΕΠΩΑΣΤΗΡΕΣ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
 • ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ