Η Inox Style κατασκευάζει τυροπαρασκευαστες υψηλών προδιαγραφών για την παραγωγή σκληρών τυριών. Οι τυροπαρασκευαστες έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα στους καλύτερους δυνατούς χρόνους και με τη μέγιστη δυνατή οικονομία. Όλοι οι τυροπαρασκευαστες διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό και ασφαλές περιβάλλον για το χρήστη ενώ ταυτόχρονα τηρούν τις προδιαγραφές που ορίζει η βιομηχανία γάλακτος και τροφίμων, οι κοινοτικές οδηγίες και πρότυπα, φέρουν σήμανση CE και κατασκευάζονται σύμφωνα με τις τρέχουσες καλές κατασκευαστικές πρακτικές (cGMP) και τις τελευταίες ερμηνευτικές οδηγίες του FDA.

Κάποια από τα χαρακτηριστικά των τυροπαρασκευαστών ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

 • Εύρος χωρητικοτήτων σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη
 • Κατασκευή εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
 • Ανοιχτού τύπου
 • Κλειστού τύπουτυροπαρασκευαστης,τυροπαρασκευαστες
 • Τύπου Double “O”
 • Ικανότητα αναθέρμανσης
 • Πλανητική και δορυφορική ανάδευση
 • Δυνατότητα μερικής ανατροπής
 • Κόψιμο τυροπήγματος σε οποιοδήποτε μέγεθος
 • Ρύθμιση ταχύτητας ανάδευσης
 • Ένδειξη και έλεγχος θερμοκρασίας
 • Δυνατότητα σύνδεσης με δίκτυο C.I.P.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω SCADA
 • Πλατφόρμα επισκέψεως και λοιπός συνοδευτικός εξοπλισμός